Automašīnu kondicionieris ir ierīce, kas atdzesē automašīnas salona gaisu, kā arī nodrošina gaisa vēdināšanu un gaisa mitruma kontroli salonā. Auto kondicionieris dzesēšanu veic ar kondicioniera dzesētājvielas palīdzību. Ja kondicioniera dzesētājviela sāk beigties, tas vairs nespēj pildīt savu funkciju.

Kādēļ var rasties problēmas ar kondicioniera sistēmām?

Auto kondicionieris ir tāda pati mašīnas sastāvdaļa, kas laika gaitā cieš no nolietojuma un braukšanas apstākļiem. Tāpat arī ar laiku patērējas jau minētais kondicionēšanas šķīdums. Liela daļa kondicioniera problēmas nevar noteikt ar redzi vai dzirdi, tādēļ nepieciešams veikt kondicionieru apkopi un uzpildi ar noteiktu regularitāti.

Kad var būt nepieciešama kondicioniera uzpilde?

Lai nodrošinātu kondicionēšanas un salona dzesēšanas sistēmu darbu un izvairītos no situācijām, kad kondicionieris pēkšņi beidz strādāt, nepieciešams regulāri veikt kondicionieru apkopi, pārbaudīt un vajadzības gadījumā veikt auto kondicioniera uzpildi ar jaunu dzesētājšķīdumu. Ik gadu no kondicionieru sistēmām pazūd aptuveni 200 gramu dzesētājvielas, tādēļ nepieciešams to papildināt. Kondicionieru uzpilde jauniem auto ir veicama ne retāk kā reizi 3 gados, savukārt vecākiem auto to iesaka darīt reizi gadā vai reizi divos gados.

Kā norisinās kondicioniera uzpilde?

Kondicioniera uzpildes darbus veic šādā veidā:

  • izsūknē sistēmā esošos vecos šķidrumus – eļļas, kondensātu, atlikušo šķīdumu
  • pārbauda sistēmas hermētiskumu, mēģinot noteikt, vai tajā nav kāda sūce
  • uzpilda sistēmu ar dzesētājškīdumu un eļļu
  • pārbauda sistēmas nodrošināto temperatūru un darbību

Ja kādā no posmiem tiek atklāta problēma, piemēram, sūce, tad notiek kondicionieru remonts. Nepieciešamības gadījumā salūzušās daļas tiek aizvietotas ar auto kondicionieru rezerves daļām.

No kā ir atkarīga kondicioniera uzturēšanas darbu cena?

Auto kondicionieru remonta un uzpildīšanas izmaksas atkarīgas no kondicionieru sistēmas sarežģītības, atrašanās vietas auto un vispārējā stāvokļa. Nereti jaunāku auto kondicionieru  remonts ir lētāks, savukārt vecākiem auto šīs sistēmas ir vairāk nolietojušās, līdz ar ko arī remonts jāveic biežāk, nereti nomainot vairāk detaļas. Lai iegūtu informāciju par jūsu auto kondicioniera uzpildes izmaksām, aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem. Konkrētas kondicioniera remonta izmaksas visbiežāk var noteikt tikai pēc sistēmas apskates.